جهت اطلاع رسانی و تبادل افکار

بسمه تعالي

 

به اطلاع دانشجويان عزيز مي رساند كه تلفن گوياي دانشگاه پيام نور- واحد آستارا

باكد 1248 راه اندازي شده است جهت بهره برداري ازآن ازروش زير استفاده كنيد.

 

1) تلفن خودرادرحالت ‏TON E  قراردهيد.

 

2) با شماره تلفن (5223540- 0182 ) تماس برقراركنيد.

 

3) پس ازشنيدن پيام دانشگاه برطبق آن عمل كنيد.

 

4) شماره دانشجويي خود را واردكنيد.

 

5) رمزخودراكه شماره شناسنامه شماست واردكنيد.

 

6) براي دريافت نمره،ترم وسال تحصيلي خودراواردكنيد

 

مثلاًنمرات نيمسال اول،سالتحصيلي83،  شماره 831 ونيمسال دوم سال 83 شماره 832 را واردكنيد

 

براي سالهاي ديگرهم به همين روش عمل كنيد.

7) پس ازدريافت نمره جهت استفاده ديگران ازآن خارج شويد.

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سی ام شهریور ۱۳۸۵ساعت 12:32  توسط واحد رایانه  | 

نتایج کارشناسی دوره هفدهم فراگیر اعلام شد.

 کارشناسی ارشد دوره پنجم فراگیر

 

آدرس اینترنتی : http://faragir.pnu.ac.ir/

 

+ نوشته شده در  شنبه بیست و پنجم شهریور ۱۳۸۵ساعت 7:51  توسط واحد رایانه  | 

برنا مه امتحانات نیمسال اول  86  -85    

دانشگاه پیام نور واحد آستارا

 

 

زمان

رشته

00/ 11-00/9

30/13-30 /11

30/16– 30/14

20/10/85

حسابداری

 

حسابداری صنعتی 3- حسابداری پیشرفته 1

 

 

تفسیر موضوعی قرآن

علوم تربیتی

روابطانسانی در سازمانهای آموزشی

بهداشت مدارس

مدیریت

سازمانهای پولی و مالی بین المللی

زبان تخصصی 2

روانشناسی

اختلالات یادگیری

روانشناسی بازی

ریاضی

ریاضیات گسسته

مبانی کامپیوتر و برنامه سازی

21/10/85

حسابداری

 

اصول حسابداری 3

اندیشه اسلامی 2

علوم تربیتی

روان شناسی شخصیت

مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی

مدیریت

بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمان

سیستمهای اطلاعاتی مدیریت

روانشناسی

آماراستنباطی

روانشناسی احساس و ادراک

ریاضی

نظریه معادلات دیفرانسیل

ــــــــــ

22/10/85

حسابداری

 

حسابداری صنعتی 2- مدیریت مالی 1

فارسی

علوم تربیتی

اقتصاد آموزش و پرورش

اصول مدیریت آموزشی

مدیریت

روانشناسی کار

مدیریت مالی 1

روانشناسی

روش تحقیق در روانشناسی

بهداشت روانی

ریاضی

توابع مختلط

زبان تخصصی

24/10/85

حسابداری

 

حسابداری میانه 1

آئین زندگی

علوم تربیتی

نظارت و راهنمائی تعلیمات ی

متون زبان خارجه در برنامه ریزی آموزشی درسی- مدیریت اسلامی 

مدیریت

حقوق بازرگانی بین المللی

مبانی مدیریت اسلامی و الگوهای آن

روانشناسی

روانشناسی هوش و سنجش آن

زوانشناسی پویائی گروه

ریاضی

جبر 1

آنالیز عددی 2

25/10/85

حسابداری

اصول علم اقتصاد 2

حقوق بازرگانی

اندیشه اسلامی

علوم تربیتی

آموزش و پرورش تطبیقی

اصول برنامه ریزی آموزشی

مدیریت

بازاریابی و مدیریت بازار

حقوق بازرگانی

روانشناسی

مقدمات روانشناسی سلامت

روانشناسی مدیریت

ریاضی

هندسه دیفرانسیل موضعی

آموزش ریاضی2

26/10/85

حسابداری

ـــــــــــــــ

اصول تنظیم وکنترل بودجه دولتی

زبان خارجی

علوم تربیتی

متون زبان خارجه درمدیریت آموزشی

مبانی امور مالی و تنظیم بودجه

مدیریت

سیاست پولی و مالی

 

روانشناسی

روان سنجی

اعتیاد

ریاضی

آمارو احتمال 2

ــــــــ

27/10/85

حسابداری

 

روشهای تحقیق وماخد شناسی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

علوم تربیتی

آموزش و پرورش کودکان استثنائی

روانشناسی رشد نوجوانی 2

مدیریت

 

روش تحقیق درمدیریت

روانشناسی

آسیب شناسی روانی

روانشناسی رشد 2

ریاضی

ریاضی عمومی 1

معادلات دیفرانسیل با مشتفات جزئی

28/10/85

حسابداری

مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولتها

اصول حسابداری 2

انقلاب اسلامی ایران

علوم تربیتی

بهداشت عمومی

سنجش و اندازه گیری در

مدیریت

سیستمهای خرید و انبار داری و توزیع

اصول حسابداری 2

روانشناسی

شخصیت نظریه ومفاهیم

انگیزش و هیجان

ریاضی

جبر خطی

 

29/10/85

حسابداری

مدیریت تولید

زبان تخصصی 2

جمعیت و تنظیم خانواده

علوم تربیتی

اصول حسابداری روانشناسی رشد کودک 1

روانشناسی تربیتی

مدیریت

مدیریت تولید

اقتصاد کلان

روانشناسی

روانشناسی رشد 1

روانشناسی تربیتی

ریاضی

توپولوژی عمومی

فیزیک پایه 1

1/11/85

حسابداری

 

روانشناسی عمومی حسابداری پیشرفته 2

تربیت بدنی 1

علوم تربیتی

روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت

روانشناسی عمومی

مدیریت

مدیریت رفتارسازمان ی

زبان تخصصی 3

روانشناسی

روانشناسی یادگیر ی

رواننشاسی عمومی 1

ریاضی

معادلات دیفرانسیل 

آمارریاضی 1

2/11/85

حسابداری

 

حسابرسی 2

تربیبت بدنی 2

علوم تربیتی

مقدمات تکنولوژی آموزشی

مقدمات مشاوره و راهنمائی

مدیریت

بازرگانی بین المللی

اقتصاد خرد

روانشناسی

روانشناسی تجربی

روانشناسی مشاوره و راهنمائی

ریاضی

آمارو احتمال 1

نظریه اعداد

3/11/85

حسابداری

پول و ارزو بانکداری

حسابداری صنعتی 1

حسابداری مالیاتی

علوم تربیتی

راهنمای تحصیلی و شغلی

انسان شناسی دراسلام

جامعه شناسی آموزش و پرورش

مدیریت

پول و ارزو بانکدار ی

حسابداری صنعتی 1

مدیریت استراتژیک

روانشناسی

روانشناسی اجتماعی

روانشناسی عمومی 2

فیزیولوژی عمومی

ریاضی

جبر 3

 

فسفه علم ریاضی

4/11/85

حسابداری

 

حسابداری و حسابرسی دولتی

مبانی سازمان و مدیریت

علوم تربیتی

مسایل آموزش وپرورش  در ایران

کلیات اقتصاد فلسفه آموزش و پرورش

مقدمات برنامه ریزی اموزشی ودرسی

مدیریت

آمارو کاربرد آن در مدیریت

مدیریت منابع انسانی

مبانی سازمان و مدیریت

روانشناسی

تفکر و زبان

آسیب شناسی روانی 1

روانشناسی مرضی کودک

ریاضی

فیزیک پایه 2

منطق ریاضی

آموزش ریاضی 1

5/ 11/85

حسابداری

مباحث جاری در حسابدار ی

اصول حسابداری 1

آمار  و کاربرد آن درمدیریت

علوم تربیتی

 

آموزش بزرگسالان

اصول و مبانی آموزش و پرورش

مدیریت

زبان تخصصی 1

اصول حسابداری 1

آمارو کاربرد آن در مدیریت 1

روانشناسی

انسان شناسی در اسلام

آسیب شناسی اجتماعی

ارزشیابی شخصیت

ریاضی

فرایندهای تصادفی 1

تحقیق در عملیات 1

آنالیز ریاضی 1

6/11/85

حسابداری

مبانی و کاربرد کامپیوتر

حسابرسی 1

ریاضیات پایه و مقدمات آمار ی

علوم تربیتی

کاربرد مقدمات کامپیوتر درمدیریت آموزشی

سازمان و قوانین آموزش و پرورش

تاریخ آموزش و پرورش در اسلام و ایران

مدیریت

کامپیوتر و کاربردآن د رمدیریت

حسابرسی 1

ریاضیات کاربرد آن د رمدیریت 1

روانشناسی

کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

علم النفس ازدیدگاه دانشمندان اسلامی

روانشناسی جنائی

ریاضی

ریاضی عمومی 2

سریهای زمانی 1

آنالیز ریاضی 2

7/11/85

حسابداری

مبانی جامعه شناسی

زبان تخصصی 1

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

علوم تربیتی

جامعه شناسی عمومی

آشنائی با کتابخانه و اصول کتابداری

روشها و فنون تدریس

مدیریت

زبان تخصصی 4

بازاریابی بین المللی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

روانشناسی

مبانی جامعه شناسی

روانشناسی کودکان استثنائی

متون روانشناسی به زبان خارجه 1

ریاضی

آنالیز ریاضی 3

تاریخ ریاضیات

آنالیز عددی 1

11/11/85

حسابداری

 

حسابداری میانه 2-پژوهش عملیاتی 1

اصول علم اقتصاد 1

علوم تربیتی

روشهای ارزشیابی آموزشی مدیریت عمومی

اخلاق اسلامی

مسایل نوجوانان و جوانان

مدیریت

تجزیه تحلیل و طراحی سیستم

تحقیق در عملیات 1

حقوق اساسی

روانشناسی

تاریخچه ومکاتب روانشناسی

متون روانشناسی به زبان خارجه 2

آمارتوصیفی

ریاضی

هندسه هذلولوی مبانی هندسه

تحقیق درعملیات 2

مبانی ریاضیات

12/11/85

حسابداری

 

مدیریت مالی 2- پژوهش عملیاتی 2

 

علوم تربیتی

کلیات فلسفه

روشهای آماری در علوم تربیتی

اصول برنامه ریزی درسی

مدیریت

 

مدیریت مالی 2-تحقیق در عملیات 2

 

روانشناسی

کلیات  فلسفه

ــــــــ

مقدمات نورو پسیکولوژی

ریاضی

 

 

ــــــــ

13/11/85

حسابداری

 

 

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت

علوم تربیتی

 

 

آموزش و پرورش سه گانه

مدیریت

 

 

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2

روانشناسی

 

 

روانشناسی فیزیو لوژیک

ریاضی

 

 

ــــــ

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۸۵ساعت 11:57  توسط واحد رایانه  | 

برنامه زمانبندی حذف واضافه دانشجویان

 

دانشگاه پیام نور-  واحد آستارا

 

 در نیمسال اول 86- 1385

 

 

ردیف

روز

تاریخ

رشته تحصیلی

 

1

 

یکشنبه

21/8/85

برادران

حسابداری ورودی 82 و ماقبل آن

علوم تربیتی ورودی 82 و ماقبل آن

ریاضی ورودی  83 و84

 

2

 

دوشنبه

22/8/85

برادران

حسابداری ورودی 83 و 84

مدیریت بازرگانی ورودی 82 و 81

علوم تربیتی ورودی 83 و  84

 

3

 

سه شنبه

23/8/85

برادران

مدیریت بازرگانی ورودی 83 و 84

روانشناسی ورودی 83  و 84

 

4

 

چهار شنبه

24/8/85

خواهران

علوم تربیتی ورودی 82 و ماقبل آن

حسابداری ورودی 82 و ماقبل آن

ریاضی ورودی 83  و  84

5

 

 پنج شنبه

25/8/85

خواهران

حسابداری ورودی 83  و 84

مدیریت بازرگانی ورودی  82 و 81

علوم تربیتی ورودی 83 و 84

 

6

 

یکشنبه

28/8/85

خواهران

مدیریت بازرگانی ورودی 83 و 84

روانشناسی ورودی 83 و 84

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و دوم شهریور ۱۳۸۵ساعت 10:36  توسط واحد رایانه  | 

تاريخچه دانشگاه

شيوه آموزش باز و از راه دور عمدتاً با توجه به ويژگي‏هاي اقليمي، اقتصادي و جمعيتي كشورها شكل‏گرفته‏است. آموزش از راه دور از دير باز وجود داشته است. اما اين نظام باويژگي‏هاي كنوني خود از اواسط دهه شصت ميلادي در اروپا شكل گرفت و كشور انگلستان آغازگر فعاليت رسمي نظام آموزش از راه دور به شكل اوليه آن يعني آموزش مكاتبه‏اي بود. با تكامل سريع تكنولوژي در بعد ارتباط جمعي، اين نظام به شكل امروزي رايج شد.

در ايران كثرت داوطلب و كمبود امكانات آموزش حضوري موجب اشاعه اين نظام آموزشي شده است.

دانشگاه پيام نور براساس تصميمات جلسات 94 مورخ 27/8/65 و97 مورخ 25/9/65 شوراي عالي انقلاب فرهنگي عملاً با پذيرش اولين گروه دانشجو در مهرماه 1367 تأسيس شد.

اين دانشگاه پس از تأسيس، با پذيرش اولين گروه دانشجويي خود در 5 رشته تحصيلي ودر 28 مركز باقيمانده از دانشگاه ابوريحان بيروني ودانشگاه آزاد ايران از مهرماه سال تحصيلي 68-1367 فعاليت آموزشي خود را‌ آغاز كرد.

گستردگي دانشگاه در اقصي نقاط كشور موجب شده از نظر سرمايه‏گذاري مالي، كمك دانشگاه براي راه اندازي واحدهاي جديد امكانپذير نباشد . برهمين اساس در تاريخ 19/5/73 طبق دستور وزير محترم فرهنگ وآموزش عالي وقت وبازگشت به استعلام از شوراي گسترش آموزش عالي مورخ 18/4/73 واحدهاي دانشگاه پيام نور زير نظر مركز آموزشي، مربوط بر اين كه بار مالي براي دولت نداشته باشد موافقت نمود . لذا توسعه دانشگاه وتأسيس شعب جديد از محل كمك هاي مردمي و محلي وامكانات مهيا شده از سوي هيأت مؤسس انجام مي شود.

در حال حاضر دانشگاه در سراسر كشور داراي 129 مركز و99 واحد در ده منطقه ساماندهي شده‏اند همچنين با احتساب يك مركز برون مرزي كه در سازمان مركزي فعاليت مي‏كند تعداد مراكز به 130 مركز و 99 واحد و جمعاً 229 مركز و واحد مي‏رسد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه هشتم شهریور ۱۳۸۵ساعت 8:37  توسط واحد رایانه  | 

بسمه تعالی

 

برنامه زمانبندی انتخاب واحد دانشجویان دانشگاه پیام نور-  واحد آستارا

 در نیمسال اول   86- 1385

 

ردیف

روز

تاریخ

رشته تحصیلی

 

1

 

سه شنبه

21/6/85

خواهران

حسابداری ورودی  81   وماقبل آن

علوم تربیتی ورودی 82 و ماقبل آن

ریاضی محض ورودی  83 و 84

 

2

 

چهار شنبه

22/6/85

برادران

حسابداری ورودی  81   وماقبل آن

علوم تربیتی ورودی 82 و ماقبل آن

ریاضی محض ورودی  83  و84

 

3

 

پنج شنبه

23/6/85

خواهران

حسابداری ورودی 82 و83 و84

علوم تربیتی ورودی 83 و84

 

4

 

شنبه

25/6/85

برادران

حسابداری ورودی های 82و83 و84

علوم تربیتی ورودی 83  و 84

 

5

 

یک شنبه

26/6/85

خواهران

مدیریت بازرگانی ورودی 81  و 82

روانشناسی ورودی 83 و 84

6

دوشنبه

27/6/85    برادران

مدیریت بازرگانی ورودی 81 و 82

روانشناسی ورودی 83 و84

7

سه شنبه

28/6/85  - خواهران

مدیریت بازرگانی ورودی 83 و 84

8

چهار شنبه

29/6/85 -  برادران

مدیریت بازرگانی ورودی 83 و 84

 

یادآوری :

1-      به همراه داشتن كارت دانشجويي در زمان انتخاب واحد الزامي ميباشد.

2-      رعايت دروس پيش نياز به عهده دانشجو مي باشد و آموزش در اين خصوص هيچ مسئوليتي نخواهد داشت.

3-       در تاريخهاي اعلام شده مراجعه فرماييد ، در غير اينصورت برگه انتخاب واحد مورد تاييد قرار نخواهد گرفت.

4-       در تكميل برگه انتخاب واحد دقت كرده و پس از تاييد واحد كامپيوتر برگه مربوط به دانشجو را دريافت نماييد.

5-      در جلسه امتحان كارت دانشجويي و برگه انتخاب واحد را همراه خود داشته باشيد.

6-    جهت انتخاب واحد به كارشناسان آموزش هر رشته مراجعه شود  : كارشناس رشته حسابداري و مدیریت آقاي                    شاه حسيني  كارشناس رشته علوم تربيتي و روانشناسی آقاي دهقان کارشناس رشته ریاضی آقاي پور افقی

       می باشند .      

واحد آموزش

+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم شهریور ۱۳۸۵ساعت 9:15  توسط واحد رایانه  |